HL69P/7

Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75

Model: HL69P/7

Proizvođač: HL

Kategorija: krov

Cijena: 
1,038.46 HRK

* Bez PDV-a


OPIS PROIZVODA

Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova (umetanjem slivnika u postojeći (stari) vertikalni slivnik DN75)  sa protokom 6,34 l/s, vertikalni, sa hvatačem lišća,PVC prirubnicom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama. 

DOKUMENTI

Nacrt (Adobe/PDF)
Nacrt (AutoCAD/DXF)