HL69P/5

Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160

Model: HL69P/5

Proizvođač: HL

Kategorija: krov

Cijena: 
1,038.46 HRK

* Bez PDV-a


OPIS PROIZVODA

Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova (umetanjem slivnika u postojeći (stari) vertikalni slivnik DN160)  sa protokom 9,00 l/s, vertikalni, sa hvatačem lišća,PVC prirubnicom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama. 

DOKUMENTI

Nacrt (Adobe/PDF)
Nacrt (AutoCAD/DXF)