HL510N-3123

Model: HL510N-3123

Proizvođač: HL

Kategorija: pod

Cijena: 
1,365.95 HRK

* Bez PDV-a


OPIS PROIZVODA

Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 horizontalni, sa protokom 0,55 l/s (20 mm vodenog stupca iznad rešetke), 0,4 l/s (10 mm vodenog stupca iznad rešetke), prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 80 mm / 121 x 121 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom dizajn rešetkom ''Orinoco'' 115 x 115 x 5 mm od INOX V4A nosivosti 1.500 kg. Proizvod tipa HL Hutterer&Lechner HL510N-3123 ili jednakovrijedan. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom.

DOKUMENTI