HL360

Nastavni element d 145mm s CeraDrain polimernobetonskom prirubnicom

Model: HL360

Proizvođač: HL

Kategorija: hidroizolacijske garniture

Cijena: 
3,458.23 HRK

* Bez PDV-a


OPIS PROIZVODA

Nastavni element Ø145 mm visine 140 mm, podesiv po visini, sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, sa polimerbetonskom prirubnicom za spajanje sa alternativnim hidroizolacijama. 

DOKUMENTI

Nacrt (Adobe/PDF)
Nacrt (AutoCAD/DXF)