HL21

Lijevak za kapljice DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha

Model: HL21

Proizvođač: HL

Kategorija: klima i ventilacije

Cijena: 
123.88 HRK

* Bez PDV-a


OPIS PROIZVODA

Lijevak za kapljevinu, od PP-a, dimenzija 92 x 55 mm sa izlazom DN32 za odvodnju kapljevina koje ne smiju imati fiksnu vezu sa odvodom, protoka 0,17 l/s, sa 60 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona.

DOKUMENTI

Nacrt (Adobe/PDF)
Nacrt (AutoCAD/DXF)