HL616L/5

HL616L/5

Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,251.26 HRK

* Bez PDV-a

HL616L/1

HL616L/1

Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,251.26 HRK

* Bez PDV-a

HL616/5

HL616/5

Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,275.51 HRK

* Bez PDV-a

HL616/1

HL616/1

Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,275.51 HRK

* Bez PDV-a

HL615.1HW

HL615.1HW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
2,234.40 HRK

* Bez PDV-a

HL615.1H

HL615.1H

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
2,234.40 HRK

* Bez PDV-a

HL615HSW

HL615HSW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
3,400.39 HRK

* Bez PDV-a

HL615HLW

HL615HLW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
1,873.70 HRK

* Bez PDV-a

HL615HW

HL615HW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
1,910.11 HRK

* Bez PDV-a

HL615HS

HL615HS

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom mažetom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
3,400.39 HRK

* Bez PDV-a

HL615HL

HL615HL

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,873.70 HRK

* Bez PDV-a

HL615H

HL615H

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom manžetom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,910.11 HRK

* Bez PDV-a

HL615.1W

HL615.1W

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
1,724.90 HRK

* Bez PDV-a

HL615.1

HL615.1

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,724.90 HRK

* Bez PDV-a

HL615SW

HL615SW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
2,755.38 HRK

* Bez PDV-a

HL615LW

HL615LW

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
1,251.26 HRK

* Bez PDV-a

HL615W

HL615W

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

Cijena: 
1,275.51 HRK

* Bez PDV-a

HL615S

HL615S

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
2,755.38 HRK

* Bez PDV-a

HL615L

HL615L

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,251.26 HRK

* Bez PDV-a

HL615

HL615

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Cijena: 
1,275.51 HRK

* Bez PDV-a

Stranice