HL062.1Safe

HL062.1Safe

Preljevno uljevni element krovnog slivnika za sigurnosnu (sekundarnu) odvodnju sa krova,  visinski podesiv od 28-68 mm, sa hvatačem lišća.

Cijena: 
972.65 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64FPowerSafe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PP prirubnicom za lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi

Cijena: 
1,642.66 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64PPowerSafe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PVC prirubnicom za lijepljene (varenje) sa PVC-folijama.

Cijena: 
1,825.14 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64HPowerSafe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom Ø500 mm za spajanje

Cijena: 
1,827.19 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1FSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), vis

Cijena: 
2,225.36 HRK

* Bez PDV-a

HL64FSafe/1

HL64FSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PP prirubnicom za lijepljene (

Cijena: 
1,668.81 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1FSafe/7

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visi

Cijena: 
2,225.36 HRK

* Bez PDV-a

HL64FSafe/7

HL64FSafe/7

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PP prirubnicom za lijepljene (v

Cijena: 
1,668.81 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1PSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), vis

Cijena: 
2,280.46 HRK

* Bez PDV-a

HL64PSafe/1

HL64PSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PVC prirubnicom za lijepljene

Cijena: 
1,723.91 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1PSafe/7

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visi

Cijena: 
2,280.46 HRK

* Bez PDV-a

HL64PSafe/7

HL64PSafe/7

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i PVC prirubnicom za lijepljene (

Cijena: 
1,723.91 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1HSafe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75/110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt),

Cijena: 
2,372.72 HRK

* Bez PDV-a

HL64HSafe

HL64HSafe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75/110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i tvornički navarenom bitumen

Cijena: 
1,816.63 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL64.1Safe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75/110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt),

Cijena: 
2,280.46 HRK

* Bez PDV-a

HL64Safe

HL64Safe

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN75/110, horizontalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća, brtvenom prirubnicon i INOX

Cijena: 
1,723.91 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL62.1FSafe/2

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN125, vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visin

Cijena: 
1,984.13 HRK

* Bez PDV-a

HL62FSafe/2

HL62FSafe/2

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN125, vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i  PP prirubnicom za lijepljene (v

Cijena: 
1,428.04 HRK

* Bez PDV-a

Nema slike

HL62.1FSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), visin

Cijena: 
1,984.13 HRK

* Bez PDV-a

HL62FSafe/1

HL62FSafe/1

Krovni sigurnosni slivnik za ravne krovove DN110, vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i  PP prirubnicom za lijepljene (v

Cijena: 
1,428.04 HRK

* Bez PDV-a

Stranice