HL50WU.0/100

HL50WU.0/100

Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid, u isporuci sadržano odljev DN50, montažni pribor i privremena građevinska zaštita. Bez poklopca. Ugradbena dužina 1000mm.

Cijena: 
3,299.46 HRK

* Bez PDV-a

HL50WU.0/90

HL50WU.0/90

Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid, u isporuci sadržano odljev DN50, montažni pribor i privremena građevinska zaštita. Bez poklopca. Ugradbena dužina 900mm.

Cijena: 
3,252.95 HRK

* Bez PDV-a

HL50WU.0/80

HL50WU.0/80

Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid, u isporuci sadržano odljev DN50, montažni pribor i privremena građevinska zaštita. Bez poklopca. Ugradbena dužina 800mm.

Cijena: 
3,120.26 HRK

* Bez PDV-a

HL50WU.0/70

HL50WU.0/70

Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid, u isporuci sadržano odljev DN50, montažni pribor i privremena građevinska zaštita. Bez poklopca. Ugradbena dužina 700mm.

Cijena: 
3,051.78 HRK

* Bez PDV-a

HL50WU.0/60

HL50WU.0/60

Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid, u isporuci sadržano odljev DN50, montažni pribor i privremena građevinska zaštita. Bez poklopca. Ugradbena dužina 600mm.

Cijena: 
3,009.83 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/210

HL50WF.0/210

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 2100mm.

Cijena: 
6,617.55 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/200

HL50WF.0/200

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 2000mm.

Cijena: 
6,500.74 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/190

HL50WF.0/190

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1900mm.

Cijena: 
6,381.72 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/180

HL50WF.0/180

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1800mm.

Cijena: 
6,262.63 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/170

HL50WF.0/170

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1700mm.

Cijena: 
6,146.04 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/160

HL50WF.0/160

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1600mm.

Cijena: 
6,026.88 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/150

HL50WF.0/150

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1500mm.

Cijena: 
5,905.35 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/140

HL50WF.0/140

Plitka ugradbena INOX tuš-kanalica za ugradnju uza zid sa dva odljeva DN50, materijalom za montažu i građevinskom zaštitom, bez pokrova, ugradbene dužine 1400mm.

Cijena: 
5,786.34 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/130

HL50WF.0/130

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm 

Cijena: 
4,505.66 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/120

HL50WF.0/120

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm 

Cijena: 
3,500.64 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/110

HL50WF.0/110

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm 

Cijena: 
3,460.81 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/100

HL50WF.0/100

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm 

Cijena: 
3,299.46 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/90

HL50WF.0/90

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm 

Cijena: 
3,252.95 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/80

HL50WF.0/80

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm 

Cijena: 
3,120.26 HRK

* Bez PDV-a

HL50WF.0/70

HL50WF.0/70

Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm 

Cijena: 
3,051.78 HRK

* Bez PDV-a

Stranice