HL39.1G

HL39.1G

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željeznom rešetkom i zatvaračem zadaha

Cijena: 
508.21 HRK

* Bez PDV-a

HL39G

HL39G

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željeznom rešetkom

Cijena: 
464.74 HRK

* Bez PDV-a

HL39Pr

HL39Pr

Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS

Cijena: 
326.88 HRK

* Bez PDV-a

HL39.1

HL39.1

Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha

Cijena: 
229.75 HRK

* Bez PDV-a

HL39

HL39

Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm 

Cijena: 
182.17 HRK

* Bez PDV-a

HL38NPr

HL38NPr

Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha PRIMUS

Cijena: 
468.08 HRK

* Bez PDV-a

HL38N.1

HL38N.1

Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha

Cijena: 
420.36 HRK

* Bez PDV-a

HL38N

HL38N

Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm

Cijena: 
374.45 HRK

* Bez PDV-a

HL38P

HL38P

Stezni nastavak PVC d 110mm

Cijena: 
827.72 HRK

* Bez PDV-a

HL37NPPr

HL37NPPr

Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS

Cijena: 
374.60 HRK

* Bez PDV-a

HL37NP.1

HL37NP.1

Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha.

Cijena: 
277.78 HRK

* Bez PDV-a

HL37NP

HL37NP

Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185mm/115x115mm

Cijena: 
229.75 HRK

* Bez PDV-a

HL3020

HL3020

Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm

Cijena: 
661.66 HRK

* Bez PDV-a

HL3000FPr

HL3000FPr

Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevno zaštićen.

Cijena: 
472.04 HRK

* Bez PDV-a

HL3000Pr

HL3000Pr

Nastavni okvir d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira

Cijena: 
494.23 HRK

* Bez PDV-a

HL3000.1

HL3000.1

Nastavni okvir d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira

Cijena: 
400.90 HRK

* Bez PDV-a

HL3011

HL3011

Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita

Cijena: 
355.38 HRK

* Bez PDV-a

HL3000

HL3000

Nastavni okvir d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i  zaštita okvira

Cijena: 
354.54 HRK

* Bez PDV-a

HL37FPr

HL37FPr

Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita

Cijena: 
302.63 HRK

* Bez PDV-a

HL37NPr

HL37NPr

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

Cijena: 
326.88 HRK

* Bez PDV-a

Stranice