HL555N

HL555N

Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA

Cijena: 
635.97 HRK

* Bez PDV-a

Stranice